פרשת וישב – עבודת ה' צריכה להיות חיה וממשית


"בעוד שלשה ימים ישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ ואכל העוף את בשרך". (בראשית מ'- י"ט.)

מה הטעם שיוסף פטר לשר האופים את חלומו בכך שיתלה על עץ? אלא מסביר המהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין ע"פ מעשה, פעם נערכה תערוכה גדולה של ציירים, והוצג בה תמונה מדהימה של צייר מפורסם, שמתואר בה אדם שמחזיק בידו סל עם פרות עסיסיים, והתמונה הייתה כל כך חיה וממשית, עד שהעופות חשבו שהפרות הם אמיתיים והיו עטים עליהם כדי לאכלם. התמונה הזו עוררה את התפעלותם של כל העולם, וקבעו שכל מי שיבוא וימצא בה חיסרון כלשהו יינתן לו פרס גבוה ביותר. רבים ניסו אך ללא הצלחה. עד שבא פיקח אחד ואמר: אמנם באמת הפירות מוצלחים ביותר עסיסיים ונראים ממשיים, אבל האדם שמחזיק את הסל איננו מוצלח בכלל, כיון שאם גם האדם היה מוצלח כמו הפירות ונראה כחי ממש, אז העופות היו מפחדים מפניו ולא היו עטים על הפירות הנתונים בסל שבידו… ואכן אותו פיקח קיבל את הפרס המובטח. ע"כ.

אותו הדבר גם כן כאן, כששר האופים סיפר ליוסף שהעוף אכל את הפרות מהסל שהיה על ראשו, למד מזה יוסף, שהאדם הזה אינו נחשב עוד לבן אדם חי, שאם כן העוף היה מפחד מפניו של אדם חי ולא היה אוכל מהסל שעל ראשו, וא"כ מובן הוא שאדם זה נחשב למת. ולכן יוסף פטר לו את חלומו לכיוון מיתה…!

מכאן אמרו גדולי הרבנים: אנו היהודים אם לא נעשה דברים בכדי שיחיו אותנו, כגון, לימוד תורה, מצוות, גמילות חסדים, וכדו', אזי נחשב למתים… כי כל מהותו של היהודי בעולם, הוא עשית רצון קונו, יהודי שמקיים את רצון בוראו בדביקות אמיתית, נותן לנשמתו חיות, אולם אם אדם אינו עושה את רצון קונו, הוא נחשב לאדם מת, ויצרו תוקף אותו בכל רגע ללא יכולת תגובה… כמו בסיפור לעיל, אם האדם היה לפחות נראה כמו הפירות, חי וממשי, אז העופות לא היו מתקרבים כלל אל הפירות, להפך הם היו נרתעים מפניו, והולכים לדרכם. כך האדם, ככל שאתה נראה יותר חי ויותר ממשי בעבודת ה', כך {העופות} היצר הרע נרתע מפניו ופונה לאחור, אפילו בלא ניסיון אחד קטן…!

מאת: הרב אלעזר אבוהב שליט"א

 

שתפו ברשת:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.