פרשת ויחי – מקמץ לעצמו ומפזר לאחרים


"מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך". (בראשית מ"ט'- כ'.)

שלושה פסוקים מצויים בתנ"ך והם בני שבע מילים, והאמצעית שבהם היא המילה "והוא". האחד בתורה – "מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך"; האחד בנביאים – "ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום"; (ישעיה- ל"ב, ח'.) והאחד בכתובים – "אלוקים הבין דרכה והוא ידע את מקומה". (איוב- כ"ח, כ"ג.) שלושת הפסוקים הללו הם כנגד שלושת המדרגות שבנתינת צדקה: האחת – שייתן לאחרים בשפע, אפילו אם הוא מצמצם לעצמו – וזה – "והוא יתן מעדני מלך". השנית – להשפיע על אחרים שיתנו גם הם צדקה – וזה – "ונדיב נדיבות יעץ". והשלישית – נתינה בסתר – וזה – "אלוקים הבין דרכה".

אלשיך הק'. בתלמוד ירושלמי בסוף פרק ד' דפסחים, מסופר שפעם אחת שלחו את ר' עקיבא ואיתו עוד אחד מהחכמים לאסוף כסף לצדקה. הגיעו לפתח בית אחד, וכשרצו להיכנס שמעו קול של ילד קטן השואל את אביו: מה נאכל היום? והאב השיב: "טרוכסמין", שזה ירק זול מאוד. והאב הוסיף: אבל אל תקנה מהסחורה הטריה שהגיעה היום לשוק, אלא תחפש סחורה כמושה שנשארה מאתמול, ממנה בודאי ימכרו לך יותר בזול. מששמעו דברים אלו, אמרו: אם הוא מצטמצם בצרכי ביתו, משמע שאין לו עכשיו כסף, והמשיכו בדרכם. בדרכם חזרה, אחרי שגבו צדקה מכל בני המקום, שבו אל האיש ההוא. שאל אותם האיש: למה שיניתם ממנהגכם לבוא אלי ראשון, ובאתם אלי אחרון? אמרו לו: באנו, אבל כששמענו את הדו שיח שהיה בינך לבין ילדך, הבנו שלא תוכל לתת לנו היום נדבה הגונה כמנהגך. השיב להם בעה"ב: מה שביני לבין בני אתם יודעים, אבל לא מה שביני לבין בוראי. אע"פ שאני מקמץ בהוצאות ביתי, אינני מקמץ בהוצאות צדקה. לכו אל אשתי ואמרו לה שתתן לכם מידה אחת מלאה דינרים. הלכו ואמרו לה. ושאלה אותם: איזו מידה אמר לכם גדושה או מחוקה? השיבו לה: סתם אמר לנו. והיא בצדקתה אמרה: אני אתן לכם גדושה, ואם יאמר לכם בעלי שזו הייתה כוונתו אז הרי זה כדבריו. ואם לא – הוריד את הניכוש מחשבון כתובתי. כשבעלה שמע את צדקתה, כפל לה את כתובתה!

דברי הגמ' משמשים מקור לאלשיך הק' כאמור לעיל אשר מנה שלוש דרגות בנותני צדקה. ואחת מהם היא – שאדם מפריש לצדקה יותר ממה שהוא נהנה בעצמו, ודרגה זו מוזכרת בפרשתינו: "מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך", הינו: כשלעצמו פרוסת לחם מהווה ארוחה שמנה, אבל לאחרים הוא נותן מעדני מלך.

(לקח טוב.)

ליקט וערך הרב אלעזר אבוהב

שתפו ברשת:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.