הקול שגווע – שליח הציבור שנפטר למען כלל ישראל


סיפור פטירתו של ר' רפאל אבוהב ז"ל לרגל יום היארצייט (אזכרה) שיחול ביום -ג' שבט.

מקצועיות מעודנת 

עוד בשבוע האחרון שלפני פטירתו, אהבו לראות ולשמוע את החזן הדגול ר' רפאל אבוהב זצ"ל, משתפך בתפילה לפני קונו. "משתלט" על התיבה במקצועיות מעודנת, וגורם לרטט וזיע בקרב הקהל, עד כדי התעוררות מופלאה אצל כל המתפללים. מכל רחבי תבל ביקשו אותו בשל מקצועיותו העדינה, ומומחיותו בתפילה.

הלילה שלפני
השעות הקריטיות והקשות של אזעקת האמת בליל ג' שבט תשנ"א, תחילת מלחמת "סופת המדבר", האזעקה ולאחריה הדי ההתפוצצויות שהחרידו והרטיטו מיתרי לב רבים. הלילה שנחקק בזיכרונם של אנשים רבים, אשר היו מקושרים לר' רפאל.

בשעה 1:30 שב ר' רפאל אבוהב זצ"ל לביתו משיעורו של הרב הלל הי"ו רב ביהכנ"ס "אור החיים" שברחוב ר' עקיבא בבני ברק, אשר בו השתתף בקביעות. עקב המצב החמור שהיה, נאמרו לאחר השיעור בחצות הלילה סליחות ותחנונים לבקשת רחמים מבורא העולם, כאשר ר' רפאל זצ"ל עובר לפני התיבה בקולו הערב. בביתו עודד את אשתו מרת קלרה שתחי' לקראת הימים הקשים הממשמשים ובאים, כאילו רוחו צפתה את הנולד. חצי שעה לאחר מכן נשמעה הצפירה בכל רחבי המדינה. לבבו היהודי לא עמד במעמסה, ופתיל חייו החל להתעמם.

רגעיו האחרונים

מיד כשהחל ר' רפאל לא לחוש בטוב, קיים שיחת טלפון עם בנו ר' יצחק אבוהב הי"ו, ועודדו שיתחזק באמונת חוסן בבורא העולם, ונפרד ממנו לשלום. חמש דקות לאחר מכן, פנה ר' רפאל אל אשתו וביקש ממנה לומר יחד איתו "שמע ישראל". אשתו שלא עמדה על משמעות הבקשה, אמרה יחד איתו "שמע ישראל" בכוונה עצומה, ומיד לאחר מכן לקה ר' רפאל בדום לב, והתמוטט על הרצפה. כך כשהחזן שוכב על הרצפה, יצאה נשמתו בטהרה, כשליבם של עם ישראל שרוי בפחד. סיום עגום לחייו מלאי התוכן. הקול שגווע – עדות אילמת לדור מיוחד של חזנים ופייטנים, שלא יחזור עוד על עצמו.

לאחר פטירתו

ההלוויה נערכה ביום שישי בהשתתפות רבבות אנשים, רבנים ואישי ציבור. מחשובי הרבנים שהכירו מקרוב נשא דברי הספד, ותיארו: תלמיד חכם, ששקד משך שנים על תלמודו, וכחזן שיודע את מקצועו האמיתי ומתפלל בלב שבור ונדכה, לפני אבינו שבשמים. המצב הביטחוני המדאיג לא מנע מהציבור מלבוא ל"ניחום אבלים" הקהל הגיע מכל שכבות הציבור, חסידים ליטאים ספרדים ואשכנזים, רבנים ואישי ציבור ידועי שם שהיו עמו בקשרי ידידות חזקים, וגם חילונים רבים שר' רפאל זצ"ל היה המקשר שלהם לכלל זיקה יהודית.

הרה"ג שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה אמר במהלך ההספדים, כי ר' רפאל אבוהב היה שליח ציבור למען כלל ישראל, ובוודאי שיעמוד כשליח ציבור על המלחמה שתסתיים בשלום. כפי שאכן קרה.

ת.נ.צ.ב.ה.

שתפו ברשת:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.