פרשת תרומה – תורה מ' – ויקחו לי תרומה

הרה"ג ניסים פרץ זצ"ל בשיעור על פרשת השבוע: להלן נושאי השיעור: מדוע דורש הזוהר הקדוש תרומה – תרום ה', תורה מ'. מדוע נאמר "ויקחו" לי תרומה ולא "ויתנו" לי תרומה. גודל אהבת הקדוש ברוך הוא לכל אחד מישראל. איך אנו יכולים "לקחת" את הקב"ה אלינו. כיצד רמוזים י"ג מידותיו של הקב"ה בתרומת בני ישראל למשכן. […]

שתפו ברשת:

פרשת משפטים – ויחזו את האלוקים

הרה"ג ניסים פרץ זצ"ל בשיעור על פרשת השבוע: להלן נושאי השיעור: מדוע היה ראוי להשתלח באצילי בני ישראל במעמד הר סיני? למה לא שלח השם את ידו בם. כיצד מתרגם אונקלוס את "ויאכלו וישתו" ומה הסוד בזה. מדוע חשוב לתת טעם ומתיקות גשמית בלימוד התורה ואיך זוכים לזה. לצפיה בשיעור: להורדת השיעור ב-PDF   להורדת […]

שתפו ברשת:

פרשת יתרו – נעשה ונשמע

הרה"ג ניסים פרץ זצ"ל בשיעור על פרשת השבוע: להלן נושאי השיעור: מדוע מעמד הר סיני נכלל בעשר זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום. מדוע נתנה התורה ע"י משה רבנו. מה הדרגה המיוחדת שאליה הגיעו בני ישראל במעמד הר סיני ומדוע פרחה נשמתם. איך הגיעו בני ישראל למצב של אחדות גמורה כאיש אחד בלב אחד. מדוע […]

שתפו ברשת:

פרשת בשלח – הילולת רבי שלום שרעבי זצוק"ל – הרש"ש

הרה"ג ניסים פרץ זצ"ל

הרה"ג ניסים פרץ זצ"ל בשיעור על פרשת השבוע: להלן נושאי השיעור: * מדוע נקרא נס בקיעת הים "קריעת ים סוף". * לאיזה סוג של נבואה וגילוי זכו בני ישראל. * מה הייתה מטרת קריעת ים סוף ואיך זה נוגע לנו היום. * חיוב לימוד תורת האר"י והרש"ש. גדולת ומעלת הרש"ש ותולדות חייו.     לצפיה […]

שתפו ברשת:

פרשת וארא – דרגא תביר

קול רפאל

"ויאמר ה' אל משה ראה נתתיך אלוקים לפרעה". וגו'. (שמות – ז', א'.) על איזה דבר הקב"ה אמר למשה: "ראה", ועוד אמר לו: "אלוקים לפרעה", אלוקים פירושו אדון, ואם כן על מה ישימהו לאדון? אלא נראה לומר: ידוע שחמישה מוצאות של הפה הם חמישה דרגות, בתחילה – דרגת החיוך, אחריו – דרגת הגרון, אחריו – […]

שתפו ברשת:

פרשת וארא – חבל על דאבדין

הרה"ג ניסים פרץ זצ"ל בשיעור על פרשת השבוע: להלן נושאי השיעור: מדוע פירש רש"י ש-'וארא' מתייחס לאבות למרות שהפסוק מציין זאת. מה הביא את משה לבא בטענה לקב"ה 'למה הרעותה לעם הזה'. גדולתו של משה ומדוע כאב את כאב עם ישראל. משה לא הגיע למעלת האבות בעבודת השם. מעלת ימי השובבי"ם והחיוב שיש בהגברת המודעות […]

שתפו ברשת:

פרשת שמות – תיקון היסוד

הרה"ג ניסים פרץ זצ"ל

מהו התיקון המועיל לפגם היסוד. מה היתה סיבת ירידת בני ישראל למצרים. מדוע ירד יעקב אבינו גם הוא למצרים. איזו הכנה היתה בירידת יוסף למצרים לפני ירידת השבעים נפש. פירוש הפסוק "וכל בכור אדם בבניך תפדה ואם לא תפדה וערפתו". מדוע הפוגם ביסוד עובר על גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה וחילול השם. התיקונים שתיקן […]

שתפו ברשת:

פרשת ויחי – מקמץ לעצמו ומפזר לאחרים

"מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך". (בראשית מ"ט'- כ'.) שלושה פסוקים מצויים בתנ"ך והם בני שבע מילים, והאמצעית שבהם היא המילה "והוא". האחד בתורה – "מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך"; האחד בנביאים – "ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום"; (ישעיה- ל"ב, ח'.) והאחד בכתובים – "אלוקים הבין דרכה והוא ידע את […]

שתפו ברשת:

פרשת ויחי – כי טוב הוא

מדוע היו המאה ושלושים שנה של יעקב מעט ורעים ואילו שבע עשרה שנה שהיה במצרים היו טובים. מה הקשר בין זה לבין לידת משה לאחר מאה ושלושים שנות שעבוד ולידת שת לאחר מאה ושלושים שנה שפירש אדם הראשון מאשתו. מה סיבת ירידת בני ישראל למצרים ומה התיקון והשרות שעשו לקב"ה בזה. חשיבות ההשתתפות בתיקוני השובבי"ם […]

שתפו ברשת:

פרשת מקץ – אוייב חכם או אוהב כסיל

"אחרי הודיע אלוקים אותך את כך זאת אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי". (בראשית מ"א'- ל"ט, מ'.) איך פרעה שם את יוסף למלך על כל מצריים, האם רק בגלל שהוא חכם ונבון, הרי זה לא יתכן. ועוד שיוסף היה שונה מדתם, ובידוע שהבדלי דת יש ביניהם שנאה, כמו שמצינו אצל אחשורוש, שטענתו הייתה, […]

שתפו ברשת:

פרשת מקץ – ומנותר קנקנים

שיחת חיזוק שכולה אמונה וביטחון חזקים בה'. מדוע העדיף יוסף לברוח ולא להתעמת עם אשת פוטיפר. מדוע היה יוסף אסור בבית האסורים 10 שנים ועוד 2 שנים. מדוע קרא מדרש רבה את הפסוק "אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר-שָׂם ה' מִבְטַחוֹ וְלֹא-פָנָה אֶל-רְהָבִים וְשָׂטֵי כָזָב" על יוסף, למרות שיוסף ביקש משר המשקים לזכור ולהזכיר אותו. מדוע שכח שר […]

שתפו ברשת:

פרשת וישלח – פך קטן

  מדוע חזר יעקב לקחת את הפכים הקטנים שהשאיר מהעבר השני של הנחל. מדוע ממונם של צדיקים חביב עליהם יותר מגופם. מה משמעות המאבק של יעקב עם שרו של עשו. מהי משמעות הנגיעה של המלאך בכף ירך יעקב. איך ניסו היונים "לתרבת" את עם ישראל. מדוע עיקר הנס המוזכר בחנוכה הוא על פך השמן שאמור […]

שתפו ברשת:

פרשת חיי שרה – כולן שווין לטובה

  · למה קוראים לפרשה "חיי שרה" ולא "מיתת שרה". · מדוע היה אברהם טפל לשרה בנביאות. · פירוש הענין שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום. · למה טעות היא לחשוב שאילו לא היה השטן מספר לשרה על העקידה אזי היתה שרה אימנו מאריכה ימים יותר ממאה ועשרים ושבע שנים. ויהי נועם ה' […]

שתפו ברשת:

פרשת וירא – גדולה הכנסת אורחים

הרב ניסים פרץ זצ"ל עם ר' רפאל רחמים

  · מדוע רץ ומיהר אברהם אבינו לקיים מצוות הכנסת אורחים · באיזה נסיון עמד · איזו השפעה יש לזה כיום על כל יהודי ויהודי · למה כל כך גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה · מה יותר חשוב בעולם הזה, להתעלות בדרגות של דבקות בשם או לעמול ולהתיגע בעבודת השם. "וַיֵּרָא אֵלָיו ה' בְּאֵלֹנֵי […]

שתפו ברשת:

הכנה לחג הסוכות

שמות הקודש הרמוזים בסוכה. מה הקשר שבין התפילין לארבעת המינים ומדוע יש לנענע אותם בסוכה. מדוע ע"פ הסוד לא שותים אפילו מים מחוץ לסוכה. טעם מנהג בית א-ל להתפלל כל ימי הסוכות בסוכה. ענין המשכת אור פנימי ואור מקיף למלכות ע"י הנענועים וההקפות. איך הסוכה עוזרת לנו לראות את המציאות כמו שהיא ולתת ערך רק […]

שתפו ברשת: