פרשת וארא – חבל על דאבדין

הרה"ג ניסים פרץ זצ"ל בשיעור על פרשת השבוע: להלן נושאי השיעור: מדוע פירש רש"י ש-'וארא' מתייחס לאבות למרות שהפסוק מציין זאת. מה הביא את משה לבא בטענה לקב"ה 'למה הרעותה לעם הזה'. גדולתו של משה ומדוע כאב את כאב עם ישראל. משה לא הגיע למעלת האבות בעבודת השם. מעלת ימי השובבי"ם והחיוב שיש בהגברת המודעות […]

שתפו ברשת:

פרשת וארא – גיליון 113

פטפוטין דאורייתא

אין צורך להכביר מילים על העלון המיוחד 'פטפוטין דאורייתא' – נופת צופים של סיפורים, משלים, מוסר וחכמת חיים. העלון יוצא לאור על ידי הרב אלעזר אבוהב שליט"א לרגל יום האזכרה של החזן והמוהל ר' רפאל אבוהב ז"ל, מובא בעלון כמה סיפורים ואנקדוטות מחייו. ניתן להוריד את העלון ישירות למחשב או למובייל ולשתף. גליון 113 פרשת […]

שתפו ברשת:

פרשת שמות – תיקון היסוד

הרה"ג ניסים פרץ זצ"ל

מהו התיקון המועיל לפגם היסוד. מה היתה סיבת ירידת בני ישראל למצרים. מדוע ירד יעקב אבינו גם הוא למצרים. איזו הכנה היתה בירידת יוסף למצרים לפני ירידת השבעים נפש. פירוש הפסוק "וכל בכור אדם בבניך תפדה ואם לא תפדה וערפתו". מדוע הפוגם ביסוד עובר על גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה וחילול השם. התיקונים שתיקן […]

שתפו ברשת:

פרשת ויחי – מקמץ לעצמו ומפזר לאחרים

"מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך". (בראשית מ"ט'- כ'.) שלושה פסוקים מצויים בתנ"ך והם בני שבע מילים, והאמצעית שבהם היא המילה "והוא". האחד בתורה – "מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך"; האחד בנביאים – "ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום"; (ישעיה- ל"ב, ח'.) והאחד בכתובים – "אלוקים הבין דרכה והוא ידע את […]

שתפו ברשת:

פרשת ויחי – כי טוב הוא

מדוע היו המאה ושלושים שנה של יעקב מעט ורעים ואילו שבע עשרה שנה שהיה במצרים היו טובים. מה הקשר בין זה לבין לידת משה לאחר מאה ושלושים שנות שעבוד ולידת שת לאחר מאה ושלושים שנה שפירש אדם הראשון מאשתו. מה סיבת ירידת בני ישראל למצרים ומה התיקון והשרות שעשו לקב"ה בזה. חשיבות ההשתתפות בתיקוני השובבי"ם […]

שתפו ברשת:

פרשת ויגש – אוי לנו מיום הדין

"ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו". (בראשית מ"ה'- ג'.) נאמר במדרש: אבא כהן ברדלא אמר: אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. בלעם שהיה החכם של הגויים, לא יכל לעמוד בפני תוכחתה של אתונו. יוסף שהיה הקטן שבשבטים, אחיו לא יכלו לעמוד בפני תוכחתו, זהו שנאמר: "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי […]

שתפו ברשת:

פרשת ויגש – שמע ישראל

המקובל הרה"ג ניסים פרץ זצוק"ל

מדוע יעקב היה ירא לרדת מצרימה. אילו הכנות עשו יעקב ויוסף לקראת הירידה מצרימה ומדוע היה צורך בכך. מדוע היה יעקב עסוק בקריאת שמע בפגישה עם יוסף. מה היתה מטרת גלות מצרים ואיזה תיקון נעשה בזאת. ויהי נועם ה' אלקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידנו כוננהו. פרשת 'ויגש' היא פרשה של ירידת מצרים. […]

שתפו ברשת:

פרשת מקץ – אוייב חכם או אוהב כסיל

"אחרי הודיע אלוקים אותך את כך זאת אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי". (בראשית מ"א'- ל"ט, מ'.) איך פרעה שם את יוסף למלך על כל מצריים, האם רק בגלל שהוא חכם ונבון, הרי זה לא יתכן. ועוד שיוסף היה שונה מדתם, ובידוע שהבדלי דת יש ביניהם שנאה, כמו שמצינו אצל אחשורוש, שטענתו הייתה, […]

שתפו ברשת:

פרשת מקץ – ומנותר קנקנים

שיחת חיזוק שכולה אמונה וביטחון חזקים בה'. מדוע העדיף יוסף לברוח ולא להתעמת עם אשת פוטיפר. מדוע היה יוסף אסור בבית האסורים 10 שנים ועוד 2 שנים. מדוע קרא מדרש רבה את הפסוק "אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר-שָׂם ה' מִבְטַחוֹ וְלֹא-פָנָה אֶל-רְהָבִים וְשָׂטֵי כָזָב" על יוסף, למרות שיוסף ביקש משר המשקים לזכור ולהזכיר אותו. מדוע שכח שר […]

שתפו ברשת:

פרשת וישב – עבודת ה' צריכה להיות חיה וממשית

"בעוד שלשה ימים ישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ ואכל העוף את בשרך". (בראשית מ'- י"ט.) מה הטעם שיוסף פטר לשר האופים את חלומו בכך שיתלה על עץ? אלא מסביר המהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין ע"פ מעשה, פעם נערכה תערוכה גדולה של ציירים, והוצג בה תמונה מדהימה של צייר מפורסם, שמתואר בה אדם […]

שתפו ברשת:

פרשת וישלח – פך קטן

  מדוע חזר יעקב לקחת את הפכים הקטנים שהשאיר מהעבר השני של הנחל. מדוע ממונם של צדיקים חביב עליהם יותר מגופם. מה משמעות המאבק של יעקב עם שרו של עשו. מהי משמעות הנגיעה של המלאך בכף ירך יעקב. איך ניסו היונים "לתרבת" את עם ישראל. מדוע עיקר הנס המוזכר בחנוכה הוא על פך השמן שאמור […]

שתפו ברשת:

פרשת ויצא – בחיר שבאבות

המקובל הרה"ג ניסים פרץ זצוק"ל

· מדוע לא עכב הקב"ה את יעקב אבינו כאשר עבר דרך הר המוריה בדרכו לחרן. · מדוע רק כאשר הגיע לחרן ונזכר שעבר דרך המקום בו התפללו אבותיו ולא התפלל שם – אזי החזיר הקב"ה את יעקב אבינו ע"י קפיצת הדרך בכדי שיתפלל וילון שם. · מדוע התעכב יעקב אבינו מלמלא את פקודת הוריו ולמד […]

שתפו ברשת:

פרשת חיי שרה – כולן שווין לטובה

  · למה קוראים לפרשה "חיי שרה" ולא "מיתת שרה". · מדוע היה אברהם טפל לשרה בנביאות. · פירוש הענין שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום. · למה טעות היא לחשוב שאילו לא היה השטן מספר לשרה על העקידה אזי היתה שרה אימנו מאריכה ימים יותר ממאה ועשרים ושבע שנים. ויהי נועם ה' […]

שתפו ברשת:

פרשת וירא – גדולה הכנסת אורחים

הרב ניסים פרץ זצ"ל עם ר' רפאל רחמים

  · מדוע רץ ומיהר אברהם אבינו לקיים מצוות הכנסת אורחים · באיזה נסיון עמד · איזו השפעה יש לזה כיום על כל יהודי ויהודי · למה כל כך גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה · מה יותר חשוב בעולם הזה, להתעלות בדרגות של דבקות בשם או לעמול ולהתיגע בעבודת השם. "וַיֵּרָא אֵלָיו ה' בְּאֵלֹנֵי […]

שתפו ברשת:

פרשת לך לך – הביטו אל אברהם – מאת הרה"ג ניסים פרץ זצ"ל

תוכן השיחה: · באברהם אבינו מתחילה הבריאה. · אברהם בנה את האבטיפוס של היהודי בזכות הנסיונות שעמד בהם. · לאחר מתן תורה הנסיון היחיד שלנו הוא בהתמדת לימוד התורה. · העמידה בנסיון בחודש מרחשוון משפיעה על השנה כולה. פרשת 'לך לך'. ראשית כל, כמה דורות יש מאדם עד נח? עשרה דורות. כמה זמן זה בערך? […]

שתפו ברשת: