איך זמר אחד הפך לשני אנשים?

החזן רפאל אבוהב על הבמה בדרום אמריקה

במוצאי שמחת תורה תשע"ז, במהלך הקפות שניות, סיפר הרה"ג שמעון יוסף פרטוש שליט"א רב קהילת שערי ניסים ברמת גן, את הסיפור הבא. היה זה לפני רבות בשנים, עת הזדמנתי לבית הכנסת בירושלים, שם היה אמור הרה"ג מגיד מישרים הרב שבדרון זצ"ל לנאום. בית הכנסת היה מלא מפה לפה, וכולם המתינו לבואו של המגיד מישרים הידוע. […]

שתפו ברשת: